Společnost ANTIUM AURUM s.r.o., se sídlem Šaldova 219/1, 186 00 Praha 8, IČ: 27565629, DIČ: CZ27565629, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 114287 ("Společnost") organizuje:


PRAVIDELNĚ POŘÁDÁME SÁLOVÉ A INTERNETOVÉ AUKCE

 

Registrace pro on-line účast do aukční platformy zde


Vybrané mince a aktuální informace také na : 

   

 

CELOROČNĚ PŘIJÍMÁME MINCE A MEDAILE DO NAŠICH SÁLOVÝCH AUKCÍ. PRODÁVAJÍCÍMU NEJSOU PŘI PRODEJI V NAŠÍ AUKCI STRŽENY ŽÁDNÉ POPLATKY. U MIMOŘÁDNÉHO MATERIÁLU POSKYTUJEME ZÁLOHY PŘEDEM.

 

 

 

 


AppStore Google Play